2023-12-04

Organizacja roku szkolnego zgodnie z MEN:

01 września 2021 r. – rozpoczęcie roku szkolnego

23-31 grudnia 2021 r. – przerwa świąteczna

14-27 lutego 2022 r. – ferie zimowe

14-19 kwietnia 2022 r. – wiosenna przerwa świąteczna

24 czerwca 2022 r. - zakończenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych

25 czerwca- 31 sierpnia 2022 r. - ferie letnie

Dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktyczno-wychowawczych w roku szkolnym 2021/2022 dla uczniów Niepublicznej Szkoły Podstawowej ARKA NASZ DOM02 listopada 2021 r.

12 listopada 2021 r.

22 grudnia 2021 r.

07 stycznia 2021 r.

29 kwietnia 2022 r.

02 maja 2022 r.

04 maja 2022 r.

17 czerwca 2022 r.