2024-05-27

Dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktyczno-wychowawczych w roku szkolnym 2023/2024 dla uczniów Niepublicznej Szkoły Podstawowej ARKA NASZ DOM

21-22 grudnia 2023 r.

30 kwiecień 2024 r.

2 maja 2024 r.

13–15 maja 2024 r.

31 maja 2024 r.Organizacja roku szkolnego zgodnie z MEN:

1. Rozpoczęcie zajęć dydaktyczno-wychowawczych – 04.09.2023 r.

2. Zimowa przerwa świąteczna – 23-31.12.2023 r.

3. Ferie zimowe – 29.01.2024 r. – 11.02.2024 r.

4. Wiosenna przerwa świąteczna – 28.03.2024 r. – 02.04.2024 r.

5. Egzamin ósmoklasisty – 13-14-15.05.2024 r.

6. Zakończenie zajęć dydaktyczno – wychowawczych – 21.06.2024 r.

7. Przerwa wakacyjna – 22.06.2024 r. – 31.08.2024 r.