2024-06-25

Zasady rekrutacji

  1. Spotkania z rodzicami odbywają się w dni powszednie po wcześniejszym uzgodnieniu terminu z dyrektorem szkoły.

  2. Kandydaci mogą dopisywać się w trakcie roku szkolnego do klas 1-8.


Zasady rekrutacji dla uczniów:

  1. Rodzice zgłaszają kandydaturę dziecka w Niepublicznej Szkole Podstawowej dla Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej ARKA NASZ DOM poprzez złożenie w sekretariacie Karty zgłoszenia oraz orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego.

  2. Liczba miejsc w szkole jest ograniczona. O kolejności przyjęć decyduje lista zgłoszeń prowadzona przez dyrektora szkoły oraz komisja kwalifikacyjna.

  3. Pierwszeństwo przyjęcia do klasy 1 przysługuje:

    • rodzeństwu uczniów Niepublicznej Szkoły Podstawowej dla Dzieci i Młodzieży ARKA NASZ DOM oraz Niepublicznej Integracyjnej Szkoły Podstawowej Nowoczesnych Technologii i Języków Obcych ARKA,

    • absolwentom i ich rodzeństwu uczęszczającym do Przedszkoli ARKA i ARKA PRZYSZŁOŚCI oraz Żłobka ARKA, ARKA PRZYSZŁOŚCI.

  4. Rodzice przyszłych uczniów klas 1 mają obowiązek przedstawić informację o gotowości szkolnej przygotowaną przez placówkę, w której dziecko realizuje roczne przygotowanie do obowiązku szkolnego oraz uczestniczyć wraz z dzieckiem w wybranym dniu otwartym, organizowanym przez szkołę.