2024-07-24

Jak pracujemy?

  • Jesteśmy placówką, której celem jest wspomaganie dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi na różnych płaszczyznach. Nie ograniczamy się jedynie do dodatkowego nauczyciela wspomagającego jak jest to w przypadku innych szkół.

  • Wiemy, że dobre wyniki w nauce to także dbanie o rozwój dziecka niepełnosprawnego w sferze zainteresowań, uzdolnień, ale przede wszystkim wspomaganie słabych stron ucznia, w tym terapia.

  • Tworzymy cały wachlarz dodatkowych zajęć pozalekcyjnych, który jest otwarty na potrzeby uczniów, nie zapominając o codziennych zajęciach terapeutycznych.

  • Nad każdym dzieckiem pracuje zespół nauczycieli i terapeutów tworząc IPET-y ( Indywidualne Programy Edukacyjno- Terapeutyczne), które podlegają ewaluacji i ciągłemu dostosowaniu do potrzeb i rozwoju ucznia.

  • Praca z uczniem niepełnosprawnym to nie tylko terapia i nauka.

  • Celem naszej szkoły jest realne uzyskanie optymalnego rozwoju dziecka jak na miarę jego możliwości. Ważna staje się tutaj stała, aktywna współpraca z rodzicami na płaszczyźnie nauczyciel- zespół terapeutyczny -rodzic- dziecko. Aby zapewnić i osiągnąć dobre wyniki oddziaływań terapeutycznych - zarówno w szkole jak i w domu - przygotowaliśmy dla rodziców kontrakt terapeutyczny, określający warunki wzajemnej współpracy, a w trakcie roku szkolnego organizujemy różnego rodzaju grupy wsparcia oraz warsztaty.