2024-07-24

HIPOTERAPIA

Forma rehabilitacji psycho-ruchowej, do której stosuje się konia Jest jedną z form rehabilitacji wieloprofilowej, czyli oddziałującej jednocześnie ruchowo, sensorycznie, psychicznie i społecznie.

Terapia niepełnosprawnych z zastosowaniem metody hipoterapii obejmuje głównie osoby niepełnosprawne ruchowo, sensorycznie i umysłowo, a także dzieci z autyzmem w tym z zespołem Aspergera.

Działanie hipoterapii:

  • korygowanie postawy ciała;

  • regulacja napięcia mięśniowego;

  • kontakt z przyrodą, działanie motywacyjne;

  • doskonalenie równowagi, koordynacji, orientacji w przestrzeni, schematu własnego ciała, poczucia rytmu;

  • stymulacja i normalizacja czucia powierzchniowego;

  • zwiększenie poczucia własnej wartości, zmniejszenie zaburzeń emocjonalnych;

  • rozwijanie pozytywnych kontaktów społecznych.

  • poprawie podlega funkcja patrzenia, słyszenia, myślenia.