2024-06-25

ZAJĘCIA LOGOPEDYCZNE

  • przeznaczone są dla uczniów z zaburzeniami mowy powodującymi zakłócenia komunikacji językowej oraz utrudniającymi naukę,

  • liczba biorących udział w tych zajęciach nie może przekroczyć 4 uczniów,

  • zajęcia prowadzą nauczyciele i specjaliści posiadający kwalifikacje z zakresu logopedii,

  • godzina zajęć trwa do 45 minut – w uzasadnionych przypadkach zajęcia mogą być prowadzone w czasie krótszym niż 45 minut, przy zachowaniu ustalonego dla ucznia łącznego czasu tych zajęć.